2016-11-09
Distriktsårskonferens 2017

Distriktsårskonferens 2017

Härmed kallas till årskonferens för Vänsterpartiet Dalarna. Årskonferensen kommer hållas i Hedemora den 5 februari.  Distriktsstyrelsen har beslutat att fastställa delningstalet till 15. Det innebär ett ombud för varje påbörjat femtontal av antalet medlemmar en partiförening har (1-15 medlemmar = 1 ombud, 16-30 medlemmar = 2 ombud, osv). Datum för beräkning av antalet ombud är fastställt till antalet betalande medlemmar den 4 november. Slutgiltig ombudsf...
2016-10-12
Remissvar till delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) från Vänsterpartiet Dalarna

Remissvar till delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) från Vänsterpartiet Dalarna

Vänsterpartiet Dalarna har valt att skicka in ett eget remissvar till indelningskommittén angående Region Svealand. I Sverige har alla, medborgare och föreningar, möjlighet att skriva och lämna ...
2016-09-30
Cecilia Ronsten (V) ny ersättare i landstingsstyrelsen

Cecilia Ronsten (V) ny ersättare i landstingsstyrelsen

På senaste landstingsfullmäktige fattades ett viktigt beslut när Cecilia Ronsten valdes till ersättare i landstingsstyrelsen. Cecilia är redan idag ledamot av landstingsfullmäktige. Hon är äv...
2016-09-25
Stolt Vänster!

Stolt Vänster!

Vänsterpartiet deltog självklart i Dala Pride veckan. Den 19-24 september 2016 Veckan avslutades med en Prideparad genom Falun och föreläsningar på Kulturhuset tio14. Paraden var i år rekordstor...
Ingen bild ingen bild
2016-09-21
Att rösta för ett positivt remissvar för Region Svealand är inte lätt för Vänsterpartiet i Dalarna

Att rösta för ett positivt remissvar för Region Svealand är inte lätt för Vänsterpartiet i Dalarna

Vår inställning i regionfrågan är att vi vill bilda egen region i första hand. Ska flera regioner gå ihop är det regionerna själva som har kompetensen och bör få besluta om det. Nu ser det i...