sida

Valberedningen

Valberedningens ledamöter:


Maja Gilbert Westholm,
Falun

Pia Aronsson, Avesta

Conny Hansson, Rättvik


Kontakt:

[email protected]

 


Valberedningens uppgifter

Deras huvudsakliga uppgift är att inför distriktsårskonferensen bereda valen av distriktsordförande, styrelse samt revisorer. Under valår är det också valberedningens uppgift att bereda nomineringarna till riksdags- och regionlista.

I vissa fall kan distriktsstyrelsen komma att uppdra åt valberedningen att bereda valärenden som styrelsen ska besluta om.

Kopiera länk