sida

Motioner & interpellationer m.m.

Klicka dig vidare för att se vilka politiska förslag, frågor och annat Vänsterpartiet lämnat in i regionen:

 


 

Om du är osäker….

 

Vad är en motion?
En motion är ett politiskt förslag. Motionen innehåller alltid ett förslag att ta ställning till, den kan även innehålla en motivering eller underlag till förslaget. Motionen ställs till en beslutande församling, som i det här fallet är regionfullmäktige, som ska ta ställning till förslaget i motionen.

Vad är ett nämndinitiativ?
Ett nämndinitiativ är ungefär som en motion, men istället för att den lämnas till fullmäktige, som är högsta beslutande organ, lämnar man in det till en nämnd.

Vad är en interpellation?
En interpellation är en politisk fråga i en beslutande församling, som i det här fallet är regionfullmäktige. Interpellation är en mer omfattande fråga som ställs av en ledamot i fullmäktige till en annan ledamot i styrande position, ofta en ordförande i nämnd eller liknande.

Vad är en fråga?
En fråga är ungefär som en motion, men istället för att den ställs i fullmäktige ställs den i en nämnd.

Vad är en reservation?
En reservation är något man kan göra på ett beslutsärende antingen i fullmäktige eller en nämnd. Det är ett sätt att visa att man inte ställer sig bakom beslutet som tas, och att man då som ledamot ej kan stå till svars för beslutet.

Vad är en protokollsanteckning?
En protokollsanteckning kan göras för att redovisa argument mot ett beslut, ange skäl för hur man har röstat eller ange varför man inte deltagit i beslutet. Till skillnad mot en reservation undantar den inget ansvar från beslutet.

Även ersättare som inte tjänstgör kan lämna en protokollsanteckning. Det är upp till ordföranden att bestämma om protokollsanteckningen får göras.

 

 

Kopiera länk