• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

 

Distriktsordförande:

Daniel Kåks, Hedemora
[email protected]

 

Ledamöter i distriktsstyrelsen:

Ulf Bengtsson, Avesta
[email protected]

Revisorer

Ordinarie:
Thomas Nilsson,
Falun

Suppleant:
Thord Birgersson, Avesta

 

Distriktsstyrelsens uppdrag:

Facklig-politiskt ansvarig:

Rikard Rudolfsson

Utskott för kvinnors organisering:

Jenny Larsson

 

Distriktsstyrelsens uppgifter

Att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

(Ur Vänsterpartiets stadgar)

Kopiera länk