• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

 

Distriktsordförande:

Daniel Kåks, Hedemora
[email protected]

Vice ordförande:

Johanna Magnusson, Mora
[email protected]

 

Ledamöter i distriktsstyrelsen:

Lars-Erik ”Fimpen” Bech, Malung
[email protected]

Ulf Bengtsson,
Avesta
[email protected]

Revisorer

Thomas Nilsson, Falun
Anna Maria Busk, Malung

 

Distriktsstyrelsens uppdrag:

Verkställande utskottet (VU):

Daniel Kåks
Johanna Magnusson
Mats Haglund

Facklig-politiskt ansvarig:

Rikard Rudolfsson

Utskott för kvinnors organisering:

Jenny Larsson

 

Distriktsstyrelsens uppgifter

Att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

(Ur Vänsterpartiets stadgar)

Kopiera länk