sida

Politisk representation

Vänsterpartiet har fått politisk representation i flera av regionens nämnder, utskott, stiftelser m.m.
Vi har fått både ledamotsplatser, ersättarplatser och en post som andre vice ordförande.

 

Vänsterpartiets politiska representation i regionen:

Regionstyrelsen

Patrik Liljeglöd, ledamot
David Örnberg, ersättare

Regionstyrelsens arbetsutskott

Patrik Liljeglöd, ersättare 

Regionstyrelsens personalutskott

Patrik Liljeglöd, ersättare 

Krisledningsnämnd

Patrik Liljeglöd, ersättare 

Kultur- och bildningsnämnd

Ulla Frid, ledamot

Kollektivtrafiknämnd

David Örnberg, andre vice ordförande

Regional utvecklingsnämnd

Ida Friberg, ledamot

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Patrik Liljeglöd, ledamot
Ulla Fridh, ersättare 

Servicenämnd

Matts Hammarqvist, ledamot

Valberedning

Matts Hammarqvist, ledamot

Tandvårdsnämnd

Nathalie Nilsson, ersättare

Patientnämnd

Johanna Magnusson, ersättare

Fastighetsberedning

Kjell Nordqvist, ersättare

Funktionshinderråd

Patrik Liljeglöd, ersättare
Ulla Fridh, ersättare

Stiftelsen Länsteatern

Ulla Fridh, ledamot

Stiftelsen Dalarnas Museum

Maja Gilbert Westholm, ersättare

Stiftelsen Musik i Dalarna

Mats Haglund, ersättare

 


 

Vad innebär politisk representation?

Politisk representation innebär att en person eller flera personer har valts demokratiskt till att företräda Vänsterpartiet på politiska platser.
T.ex: Våra valda politiker i regionfullmäktige är Vänsterpartiets politiska representation i fullmäktige.

Att vara ledamot innebär att man är ordinarie och tjänstgör under sammanträden och kan således delta i beslut m.m.
Att vara ersättare innebär att man inte tjänstgör men att man har rätt att närvara och yttra sig på sammanträden. Man har ingen rätt att delta i beslut såvida ingen är borta och man då får tjänstgöra som ersättare för den personen.
Att vara andre vice ordförande innebär att man vid bortfall av ordförande och förste vice ordförande under ett sammanträde ska vid det tillfället ta rollen som ordförande.

 

 

För att se Vänsterpartiets representation i regionfullmäktige se: Politiker i regionen

 

 

Kopiera länk