• Hem
  • Distrikts­å...
sida

Distrikts­års­konferens 2021

Den 6 mars kommer Vänsterpartiet Dalarna hålla årskonferens digitalt. 

Distriktsstyrelsen har beslutat att kalla distriktets partiföreningar och medlemmar till årskonferens den 6 mars. Konferensen kommer genomföras digitalt och på den ska 31 ombud från distriktets samtliga partiföreningar samlas för att fatta beslut om ny verksamhetsplan som ska gälla fram till valåret, men även välja ny distriktsordförande efter den nuvarande, Patrik Liljeglöd.

Utöver ordförande ska även ny distriktsstyrelse, suppleanter till denna, revisorer och valberedning väljas. Medlemmar och partiföreningar har möjlighet att skicka in motioner med förslag på hur de vill att distriktet ska fungera i framtiden. 

Nomineringar till samtliga distriktsuppdrag, förutom valberedning, ska skickas till valberedningen senast den 31 januari. Se valberedningens nomineringsuppmaning för mer information.

Motioner och nomineringar till ny valberedning ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 23 januari. Dessa skickas till [email protected], eller genom att använda formuläret på hemsidan.

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgiften är valbara som ombud. För att bli ombud kontaktar du din partiförening som formellt ska välja dessa på antingen ett årsmöte eller ett medlemsmöte. 

För att läsa mer om vad som formellt gäller för distriktsårskonferensen kan du läsa den formella kallelsen som skickades till distriktets partiföreningar den 6 december.

Kopiera länk