• Hem
  • PRESSMEDDELANDE...
Debatt

PRESSMEDDELANDE: Vänsterpartiet Dalarna presenterar ny ordförande

PRESSMEDDELANDE:

Vänsterpartiet Dalarna presenterar ny ordförande

 

Söndagen den 4 februari gick Vänsterpartiet Dalarnas distriktsårskonferens av stapeln. Ny styrelse, ny verksamhetsplan och nya uttalanden togs fram av partiföreningarnas representanter. 

Vår tidigare ordförande, Ida Friberg, valde självmant att avgå efter två års ordförandeskap. Hon kommer framöver satsa mer på sitt arbete i kommun- och regionpolitiken.
Ida har med sitt lugn, sin intelligens och saklighet  fört distriktets arbete i en positiv riktning och lämnar efter sig en bra grund för den nya styrelsen. Vi sörjer att vi kommer att mista Idas arbete i distriktet men vi ser även med tillförsikt på framtiden med vår nya ordförande och styrelse.

Vi vill med detta rikta ett stort tack till Ida och resten av den föregående styrelsen för det arbete de gjort under åren. 

Till ny distriktsordförande valdes Hedemora-bon Daniel Kåks. Han är väl förankrad i partiet och har högt förtroende. Vilket visades extra tydligt när valet av Daniel togs av en enhällig församling. 

Daniel har en bred kunskap både yrkesmässigt och politiskt. Han är sedan tidigare ordförande i Hedemoras partiförening, har varit ledamot i distriktsstyrelsen och är ledamot och gruppledare för Vänsterpartiet i Hedemoras kommunfullmäktige. I fullmäktige har han också har uppdrag i kommunstyrelsen och arvodeskommittén. Yrkesmässigt jobbar han som kommunikatör på Kommunal Bergslagen. 

Intervju med Daniel:

Varför valde du att kandidera till ordförandeposten?
När jag fick frågan om jag ville kandidera till distriktsordförande så kände jag att mina tidigare erfarenheter av ideellt engagemang både från partiet och andra föreningar skulle kunna komma väl till pass i den rollen. Utöver det så kändes det självklart hedrande att partikamrater i distriktet tyckte att jag passade som ordförande.

Hur känns det att ha fått det här förtroendet?
Det känns fint att få det här förtroendet men också lite nervöst över att kunna möta de förväntningar som nu finns på mig som distriktsordförande.

Vad för planer har du för det kommande året i Distriktsstyrelsen?
Jag vill fortsätta att utveckla det arbete som finns kring att utbyta erfarenheter mellan partiföreningarna i Dalarna. Det finns mycket erfarenhet och kunskap ute i föreningarna som vi behöver se till att sprida mellan oss för att bli starkare som parti, både på partiföreningsnivå och distriktsnivå. Det är stor variation mellan vilken verklighet som partiföreningarna arbetar inom och där är det viktigt att distriktet finns till och kan stötta upp.

Vad ser du fram emot mest i din nya roll?
Jag ser mest fram emot att tillsammans med mina styrelsekamrater arbeta fram former för hur vi som distrikt kan vara med och stödja de lokala partiföreningarna och verka för mer samordning och samarbete mellan partiföreningarna.

Vad kommer vara den största utmaningen tror du?
Jag tror den största utmaningen är att behovet av stöd från distriktet bland partiföreningarna ser så olika ut. I de större städerna har vi stora partiföreningar som klarar sig till stor del på egen hand medan det i mindre kommuner, som exempelvis min egen hemkommun Hedemora, är mer utmanade att få partiföreningsarbetet är rulla på. Där behöver vi nog på ett tydligare sätt stödja upp.

Vilka politiska frågor är de viktigaste för dig?
För mig är de klimatpolitiska frågorna viktigast. Hur vi hanterar dem är en ödesfråga och där har vi i Vänsterpartiet de bästa lösningarna. För att kunna vända utvecklingen måste samhället ta ansvar och ledarskap i klimatomställningen, det kan vi inte lämna till individen och marknaden.

Utöver det så är skolfrågor viktiga för mig. Där ser vi tydligt vad som händer när man låter kapitalintressen styra i offentlig verksamhet. Vi måste vända utvecklingen från dagen situation där skolan i mångt och mycket är till för kapitalägarna till att handla om hur vi kan skapa den bästa skolan för barnen och de som arbetar inom den.

 

Daniel Kåks, Hedemora.

 

Nya ledamöter till styrelsen valdes också under distriktsårskonferensen. Vissa har varit med sedan tidigare och vissa är nya för uppdraget. I gruppen har vi en bred representation av olika förmågor och kunskaper som kommer vara till fördel för distriktets arbete.

Den nya distriktsstyrelsen består av:

Ordförande:
Daniel Kåks, Hedemora

Ledamöter:
Jenny Larsson, Mora
Johanna Magnusson, Mora
Ulla Fridh, Falun
Rickard Rudolfsson, Borlänge
Lars Erik ”Fimpen” Bech, Malung
Ulf Bengtsson, Avesta
Mats Haglund, Rättvik

Ersättare:
Matts Hammarqvist, Borlänge
Tommy Håkansson, Ludvika
Kjell Nordqvist, Falun
Patrik Liljeglöd, Falun

Revisorer:
Anna-Maria Busk, Malung
Thomas Nilsson, Falun

 

Med en ny ordförande och en ny styrelse ser vi ser vi med tillförsikt på  Vänsterpartiet Dalarnas framtid.

 

2023-02-06

 

 

 

 

Kopiera länk