• Hem
  • Nomin­erin&...
sida

Nomin­erin­gar till distrikts­års­konferen­sen

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför distriktsårskonferensen 2021.

Valberedningen består av följande personer:

Pia Aronson (Avesta)

Maja Gilbert Westholm (Sammankallande, Falun)

Conny Hansson (Rättvik)

Lena Olsson (Malung)

Distriktsuppdrag

Alla partiföreningarna i distriktet uppmanas att nominera till de olika uppdrag som ska väljas på distriktsårskonferensen 2021. Både enskilda medlemmar och partiföreningen har rätt att föreslå personer som kan väljas (nomineras). För att valberedningen ska hinna bereda förslagen skall dessa komma in till valberedningen senast 31 januari 2021.

Enligt stadgarna har man rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar. Valberedningen lägger fram förslag och det är  distriktsårskonferensen som utser.

Vid distriktsårskonferensen som skall genomföras 6 mars 2021 ska följande poster tillsättas:

  • distriktsordförande
  • ordinarie ledamöter och ersättare till distriktsstyrelsen
  • revisorer

Vid årskonferensen skall även en ny valberedning väljas. Alla medlemmar och partiföreningarna i distriktet kan nominera. Valberedningen bereder alla val utom val till ny valberedning,

Kopiera länk