• Hem
  • Kultur ska vara...
Debatt

Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få.

Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i länet man bor eller vem man är. Kulturen återspeglar inte bara samhället, den kan också vara en förändrande kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism.

Vänsterpartiet försvarar den oberoende kulturen. Politiken ska skapa förutsättningar för en bred kultur som kommer alla till del och hålla armlängds avstånd till innehållet. Detta kan verka som en självklarhet, men vi lever tyvärr i en tid då förslag läggs som försöker styra information och innehåll hårdare. Därför är det särskilt viktigt att satsa på och utveckla folkbiblioteken, folkbildningen, kulturutövares och kulturskapares oberoende ställning. En fri kultur är avgörande för en stark demokrati.

Kultur och bildning är viktiga delar i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Därför kommer Vänsterpartiet inte bara värna, utan även arbeta för en utveckling av Regionens folkhögskolor och bredda deras möjligheter till att nå fler människor, genom samarbete med olika kultur- och folkbildningsinstutioner och andra organisationer. Vänsterpartiets mål är att kunna garantera Dalarnas befolkning tillgång till kultur alla dagar i veckan, i hela länet, där inte bara kommersiella intressen avgör vilken kultur vi har tillgång till i dalarna.

Kopiera länk