• Hem
  • Bemanningsföret...
Debatt

Bemanningsföretag är ett ekonomiskt haveri för vården i Dalarna

Det är ett samhällsekonomiskt haveri att Sverige har tillåtit bemanningsföretag i välfärden.
Att bemanna med hyrpersonal både gröper ur förutsättningarna för kontinuiteten inom vården och gör den mycket dyrare. I praktiken betalar vi mer och får mindre.

Vården är satt i ett utpressningsläge, där behovet av personal är större än tillgången. En situation som friskt utnyttjas av bemanningsföretagen.

Regionens användning av hyrpersonal leder till en ekonomisk snedfördelning som gynnar bemanningsföretagen och det får regionens egna personal betala priset för med sämre förutsättningar. Genom bland annat en ohållbar och oanständig lönebildning och en sämre arbetsmiljö.

Under 2022 har Region Dalarna hyrt in i genomsnitt 113 läkare och 13 sjuksköterskor per månad, till en kostnad som motsvarar cirka 400 anställningar i den egna verksamheten. Trots det beslutade Region Dalarna nyligen att godkänna ett nytt avtal för hyrpersonal. Det till ett värde av närmare 250 miljoner kronor årligen i upp till fyra års tid.

När avtalet enhälligt godkändes av regionstyrelsen, gjordes det utan några efterföljande glädjerop. Vi är fast i ett system och för att inte riskera patientsäkerheten genom uteblivna vårdinsatser på grund av personalbrist, fick svaret lov att bli ja.

Det är absolut nödvändigt att lagstifta om ett nationellt förbud för vinstdrivande bemanningsföretag i välfärden.

Men kärnan i problemet är egentligen inte avtalet i sig, utan att Sverige har försatt sig i ett läge där bemanningsföretag blivit en nödvändig pusselbit i regionernas personalpolitik. Startskottet för det skapades 1993, när den borgerliga regeringen öppnade upp i lagen och gjorde det möjligt för vinstdrivande bemanningsföretag att verka gentemot det offentliga.

Men dörrar som öppnats kan givetvis också stängas igen. Med facit i hand är det också det mest rationella och rimliga. Det är absolut nödvändigt att lagstifta om ett nationellt förbud för vinstdrivande bemanningsföretag i välfärden.

En sådan lagstiftning skulle även innebära att regionerna ges möjlighet till att använda gemensamma skattetillgångar på ett mer samhällsekonomiskt och ändamålsenligt vis. Men med nuvarande regering är sannolikheten för en sådan förändring tyvärr högst osannolik.

Det är inte en lösning att avtala bort problemet, det är bara en symtomlindring. Bemanningsbranschen har blivit elefanten i det politiska rummet. Något som alla ser men som ingen vill prata om och på så sätt tillåts det fortsätta, om än med en grymtande acceptans.

Det är genom en ny lagstiftning en förändring kan ske och därför måste fler tala om den klampande elefanten, istället för att undvika den.

Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd Region Dalarna

Vänsterpartiet

2022-12-06

Kopiera länk