• Hem
  • 1 maj-tal: Kajs...
Debatt

1 maj-tal: Kajsa Fredholm

Kajsa Fredholm, Vänsterpartiets riksdagsledamot från Dalarna, höll tal på 1 maj-firandet i Falun:

I skolmatsalar runtom i Dalarna går inflationssiffrorna att avläsa i åtgången av köttbullar och potatis. Barnen äter mer av lunchen, särskilt på måndagar och fredagar. För på helgerna räcker maten hemma inte till för att bli mätt.

Många hjälporganisationer har fått en ny typ av hjälpsökande: arbetande småbarnsföräldrar som inte längre kan betala räkningar och mat och kläder till barnen.

Bakom den ekonomiska kriser finns flera orsaker som en svensk regering har små möjligheter att påverka. Rysslands angreppskrig mot Ukraina, effekter av pandemin till exempel.

Men hur djup krisen blir och hur bördorna fördelas är däremot något en regering definitivt kan påverka. Om den vill.

Det tragiska är, att när svenska folket nu står inför den svåraste ekonomiska krisen sedan 1990-talet så har vi en regering som inte verkar bry sig ett enda dugg om att försöka lindra dess effekter.

Bankernas utlåningsfest och den totala bristen på bostadspolitik har drivit upp bostadspriserna.

Åt detta gör högerregeringen och SD ingenting. I kör med bankernas privatekonomiska rådgivare och riksbankschefen uppmanar regeringen istället folk att ”bita ihop” och ”leta efter extrapriser i butikerna”.

Den här totala oviljan att agera är en skandal. När barn inte kan äta sig mätta och folk använder sina sparpengar för att betala hyra och räkningar är det en regerings skyldighet att göra något för att skydda sin befolkning.

För det är klart att det går. Vänsterpartiet har lagt fram en rad konkreta och genomförbara förslag på hur staten kan lindra krisen för vanligt folk:

  • Vi vill se ett skarpt avtal mellan regeringen och matkedjorna om sänkta priser på mat. 
  • Vi har föreslagit stöd till alla kommuner för att kunna erbjuda frukost till skolelever.

När barn och unga går hungriga måste politiken agera!

Vi har också föreslagit halverade avgifter i kollektivtrafiken och billigare barnomsorg. För många familjer skulle det innebära en stor skillnad i plånboken varje månad.

Och vi är tydliga med vad som är viktigt i krisen: Ta pengarna som går till RUT och lägg dem på att höja barnbidraget.

Allt det här säger högern nej till. Deras prioriteringar i krisen ser annorlunda ut. Till alla som tjänar över 50 000 kronor i månaden har dom istället gett tusen kronor i sänkt skatt per månad.

Samhällets slits isär av sådan ekonomisk orättvisa. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att politiken istället ska minska klyftorna och garantera alla sin rättmätiga del av det välstånd vårt land producerar.

Alla ska ha råd att sätta mat på bordet, alla ska ha råd med en värdig bostad och ha pengar att leva för när räkningarna är betalda. Det är politikens ansvar.

Ingen har undgått de skenande elpriserna under vintern. Också detta skulle politiken kunna ändra på – det är bara viljan som saknas.

Det är hög tid för en krispolitik som fördelar bördorna rättvist, skyddar de mest utsatta och bygger samhället starkare för framtiden.

 

Kris i välfärden
Inflationen drabbar inte bara privatpersoner. Också sjukhus, skolor och äldreboenden känner av högre priser på el, mat och utrustning som de behöver.

Redan i höstas när högerregeringen och Sverigedemokraterna lade fram sin statsbudget stod det klart att de bestämt sig för att skära ner rejält på välfärden.

Det betyder att många kommuner i Dalarna kommer att tvingas spara och skära ner på förskolor, skolor och äldreomsorg. Detsamma gäller regionens sjukhus och vårdcentraler.

Man undrar vilken verklighet regeringen lever i… 

Det behöver inte se ut så här i Sverige. Vi är ett rikt land, ett land där medborgarna gärna bidrar efter förmåga för att alla ska ha tillgång till en bra sjukvård. Men om den viljan och det förtroende svenska folket har för vården ska upprätthållas krävs att politiken tar sitt ansvar och ger vården de resurser som krävs.

Samma sak gäller skolor, förskolor och stöd och omsorg till äldre och funktionshindrade.

Inget av detta borde vi spara och snåla på. Tvärtom bör ett klokt samhälle värna om de som arbetar i de här livsviktiga yrkena och ge dem de allra bästa förutsättningarna att göra sitt jobb.

SD är det största partiet i det styrande blocket. De nedskärningar som nu väntar i skolan, vården och omsorgen runtom i vårt land – det är Jimmie Åkessons nedskärningar.

 

Klimatkrisen
För en månad sedan konstaterade regeringens eget klimatpolitiska råd att Sverige för första gången på 20 år har en regering vars politik innebär ökade utsläpp av växthusgaser, istället för minskade.

Tidigare regeringar har gjort alldeles för lite. Nu har Sverige en regering som aktivt förvärrar situationen.

Man undrar om de inte förstår vad som händer mitt framför näsan på dem. Under våren har de italienska bönder som odlar råvarorna till standardrätter som pasta med tomatsås konstaterat att bristen på regn hotar hela produktionen.

Här i Sverige har vi istället drabbats av snösmockor långt in på våren. Även det är något vi kan vänta oss mer av när klimatet störs och förändras. Och i Sydostasien söker människor skydd från en brutal värmebölja, trots att den varmaste säsongen ännu inte har börjat.

Klimatförändringarna påverkar världens ekonomi och människors vardag här och nu. Och det är här och nu som vi måste agera för att bromsa dem. Det kräver politisk handlingskraft och mod att utmana de krafter som står i vägen för den omställning som måste ske.

Den så kallade marknaden kommer nämligen aldrig att lösa klimatkrisen. Marknadslogiken kommer alltid att sätta kortsiktiga vinster främst. Marknaden bryr sig inte om rättvis fördelning eller hela samhällets behov av fungerande transporter, mat och välfärd.

Det gör att högerpolitik aldrig kommer kunna ta oss från dagens fossilsamhälle till det hållbara samhället.

Därför måste politiken ta ansvar för klimatomställningen, styra och se till att det som behöver göras blir gjort.

I kontrast till SD:s och högerregeringens gnälliga motvilja mot att göra något alls, ser vi i Vänsterpartiet klimatomställningen som en möjlighet att bygga vårt samhälle starkare och göra livet bättre för de flesta.

Alla ska ha råd att åka kollektivt, därför vill vi se halverade biljettpriser i kollektivtrafiken och satsningar på järnvägen så att man kan lita på tågen.

Alla som behöver bilen ska ha råd med en elbil. Därför vill vi införa en elbilspremie som gynnar produktionen av billiga elbilar, ja, en folkelbil.

Vi vill investera i energieffektivisering av bostäder, vilket kommer att ge lägre boendekostnader.

Staten måste också ta sin del av ansvaret för att elektrifiera den tunga industrin som är en så viktig inkomstkälla för vårt land. Politiken måste lyssna på industrin och snabbt bygga ut förnybar energi i stor skala.

Vårt framtida välstånd och människors hälsa är beroende av att de här investeringarna görs här och nu. De måste göras i stor skala och med tydlig politisk riktning.

Vänsterpartiets klimatinvesteringsprogram är en politik för ett mer jämlikt och rättvist samhälle, där människor kan leva bra liv, bättre liv, i hela Dalarna.

Avslutningsvis vill jag säga att det står mellan högerns ”Var och en för sig själv” eller vänsterns ”Alla tillsammans”.

Och (V)i vet att det bara är alla tillsammans som kan skapa de förändringar som krävs.

Tack.

Kopiera länk