• Hem
  • Stöduttalande f...
Debatt

Stöduttalande för Läkarförbundet

Gustav Backlund har utanför sitt arbete medverkat på en aktion för att uppmärksamma och synliggöra de klimatförändringar som sker just nu.

Klimat- och miljöfrågorna tycks allt oftare lyftas bort från den politiska dagordningen. Detta trots att den samlade forskningen visar att det är vår tids stora ödesfråga som handlar inte bara om människans fortsatt existens, utan hela jordens överlevnad.

Att Gustav Backlund reagerat är såklart någon vi många andra också gjort. Hur Gustav Backlund agerat kan också diskuteras, men är i sammanhanget irrelevant.

Jag lämnar de diskussionerna just nu.

Det som jag reagerar över, både som fackligt aktiv och engagerad i klimat- och miljörörelsen, är den reaktion från arbetsgivaren som kom i form av att det vill att Gustav Backlund ska säga upp sig efter att ha medverkat i en aktion.

Det är helt från praxis att arbetsgivare beblandar sig i vilka åtaganden som en enskild anställd företar sig på fritiden. I kollektivavtal regleras detta och parterna är därmed överens kring hur formerna för vad som rör arbete eller inte.

Att frångå denna praxis har såklart gjort att Läkarförbundet reagerat – och det med rätta! Ingen enskild anställd kan eller ska straffas av arbetsgivaren för vad det gjort utanför sitt arbete. I detta specifika fall är det staten som dömt och straffat Gustav Backlund, straffet har dessutom överklagats.

Om vi ska frångå den praxis och tillåter att arbetsgivare dubbelbestraffar medarbetare så är vi i en farozon för vår demokratiska grund i Sverige, och även från det vi kallar den Svenska modellen – där arbetsgivare och fackförbund kommit överens om spelets regler enligt kollektivavtal.

Jag riktar mitt stöd till Läkarförbundet och Gustavs kamrater som står upp för facklig rättvisa och engagerat sig i detta.

 

Rikard Rudolfsson
Fackligt-politisk talesperson
Vänsterpartiet Dalarna

2023-01-26

Kopiera länk