• Hem
  • NÄMNDINITIATIV:...
Motioner

NÄMNDINITIATIV: Nedstängningen av smärtrehabiliteringen Säter/Falun

Nämndinitiativ

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden


Nedstängningen av smärtrehabiliteringen Säter/Falun

Med anledning av tjänstemannabeslutet om en tillfällig stängning av smärtrehabiliteringen i Säter/Falun, vill vi lyfta en del frågor till Hälso- och sjukvårdsdirektören Åsa Dedering, och att svar ges under nästkommande Hälso- och sjukvårdsnämnd.

  • Som en konsekvens av beslutet att tillfälligt stänga smärtrehabiliteringen innebär det ett remitteringsstopp för nya patienter till smärtrehabiliteringen. Hur säkerställs det att denna patientgrupp får fortsatt adekvat hjälp under tiden?
  • De som redan idag är inskrivna och har pågående insatser från smärtrehabiliteringen, hur säkerställs deras fortsatta vård och kontinuitet.
  • Som vi förstått beror den tillfälliga stängningen av smärtrehabiliteringen att det saknas läkare och gjort det under en tid. Vad har hittills gjorts och vad är det som gör att ni ser en möjlig förändring om 6 månader?

Patienter med smärtproblematik, kräver ofta en unik helhetskompetens som är svår att tillgodose på andra nivåer i vården, det är dessutom inte ovanligt att många i denna grupp kan ha stora svårigheter till att klara längre resor, varför det är av yttersta vikt att Region Dalarna har en specialiserad smärtrehabilitering.

  • Därför önskar vi veta hur den långsiktiga planen ser ut för verksamheten? 

 

Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd och ledamot 
Hälso- sjukvårdsnämnden
Vänsterpartiet

2023-02-23

Kopiera länk