• Hem
  • Landstingsval 2...
#V2018

Landstingsval 2018 del 1

Ett Dalarna för alla – inte bara för de rikaste

Vägen till en jämlik hälsa

Ett land som har råd med med skatteavdrag för städning i hemmet måste ha råd med en god och fungerande hälso- och sjukvård för alla, där vård ges efter behov.

Sjukvården rymmer hela livet – där börjar det och där slutar det. Rätten till vård och en bra hälsa ska vara lika för alla invånare.

Idag varierar hälsan och medellivslängden mycket beroende på var du bor i länet, vilket kön och vilken utbildningsnivå du har. Det vill vi ändra på.

Sjukvården är inte till salu

Sjukvård ska inte vara en handelsvara. Vi sätter hälsa och människovärdet före marknadsintresset. Vi anser att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst.

Det betyder att vi gärna betalar skatt till sjukvårdsverksamhet, men inte till giriga riskkapitalister.

Vi säger inte nej till privata aktörer, vi säger ja till vinstbegränsning. Skattemedel ska investeras i verksamheten, inte tas ut i vinster.

Öppet längre på vårdcentralen

Primärvården ska vara tillgänglig för alla på lika villkor. Oavsett hur mycket pengar du har eller var du bor, vården ska vara lika för alla. Den vård du behöver ofta ska ligga nära.

Den ska vara vinstfri och klara av den största delen av befolkningens behov av hälso- och sjukvård, såväl den kroppsliga som den psykiska hälsan.

Att använda sig av digital teknologi samt utökade öppettider är viktigt för att öka tillgängligheten i hela länet

Satsa på psykiatrin

Den psykiska ohälsan ökar mest i de yngre generationerna idag. Särskilt drabbas unga kvinnor. Användningen av stafettläkare inom psykiatrin är ett stort bekymmer då behovet av kontinuitet är särskilt viktigt.

Vänsterpartiet vill se ett nationellt Psykiatrilyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus som cancervården. Åtgärder i ett tidigt skede minskar lidande. Vår önskan är att all psykisk ohälsa upptäcks så tidigt som möjligt.

Vänsterpartiet vill satsa kraftfullt på Barn- och Ungdoms-
psykiatri så att vi kan kapa köer för utredning och därmed frigöra resurser för behandling.

Vänsterpartiet vill införa brukarstyrd inläggning inom
psykiatrin, s.k. självinläggning, en viktig kvalitetshöjning
av psykiatrivården.

6 tim arbetsdag är framtiden

Vi vill bygga ett arbetsliv för alla, där personalen har inflytande över sina jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förtid. Personalen är landstingets viktigaste resurs och medborgarnas viktigaste kontakt.

Bra arbetstidsavtal med vettig schemaläggning för alla som jobbar 24/7 (hela dygnet, sju dagar i veckan) måste finnas. En stor majoritet av landstingets anställda är kvinnor. Därför är en satsning på bättre personalpolitik en feministisk satsning.

Vänsterpartiet vill införa försök med förkortad arbetstid,
6-tim arbetsdag/30-timmars arbetsvecka (med bibehållen lön)  i Dalarna.

Tänderna är en del av kroppen

Skillnaderna i tandhälsa ökar idag på grund av ökande klasskillnader. Tänderna måste behandlas som en del av kroppen.

Vänsterpartiet vill införa ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården. Förslaget innebär att alla kostnader över
2 000 kronor subventioneras fullt ut.

Kultur för alla – inte några få

Kultur är läkande, hälsosamt och en grundförutsättning för vår förmåga att forma ett rikt liv. Med Vänsterpartiet garanteras hela Dalarnas befolkning kultur alla dagar i veckan, i hela länet.

Vänsterpartiet har aktivt medverkat till en kraftfullt skapande kulturplan för Dalarna. Nu går vi vidare och genomför intentionerna i detta dokument.

Landstinget/regionen är idag ett viktigt kraftcentrum med ett flertal riktiga utropstecken som Folkmusikens Hus i Rättvik, Dalarnas museum, Dalateatern och Dalasinfoniettan.
Det är vårt uppdrag att slå vakt om dessa och alla kulturella yttringar som idag ifrågasätts av högerextrema idéer.

Vi värnar folkhögskolorna

Vänsterpartiet satsar på bildning och folkbildning. Landstinget ska fortsätta att erbjuda människor god utbildning utanför den ordinarie skolan.
Därför står Vänsterpartiet upp för våra Folkhögskolor i bl.a. Mora, Malung och Borlänge.

”Vi behöver ditt stöd för att förändra. Lägg din röst på Vänsterpartiet
den 9 september.”

Kopiera länk