• Hem
  • INTERPELLATION:...
Interpellationer

INTERPELLATION: Strategi och plan för Dalarnas laddinfrastruktur

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande Elin Norén


Strategi och plan för Dalarnas laddinfrastruktur

Som en del i klimatomställningen och för att minska beroendet av fossildriven trafik är det viktigt med en väl utbyggd laddinfrastruktur för elfordon. Det är en fråga som berör både regional utvecklingen och i utförande faller under Fastighetsberedningens ansvar. Av anledningen att frågan spänner sig över flera olika ansvarsområden vänder jag därför min frågeställning till regionstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna har under flera år (och som Vänsterpartiet stödjer) drivit ett krav på att ha en skarpare strategisk plan på hur Region Dalarna kan medverka till att påskynda och utvidga Dalarnas laddinfrastruktur i större takt och omfattning än i dagens gällande planer. Enligt tidigare förslag bör t ex andelen laddpunkter minst vara lika med 5% av det totala antalet parkeringsplatser som regionen har mandat över. Vilket med dåvarande siffror skulle innebära att ytterligare 225 laddpunkter tillskapades. 

Utöver det, föreslogs regionen att ta ett större ansvar i samordning, initiativ till samarbete och finansiering för att kunna säkerställa en heltäckande strategisk plan för hela länet, inte bara där det är kommersiellt lönsamt.

    

Med anledning av ovanstående frågar jag Regionstyrelsens ordförande:

Har den nya majoriteten en annan ambitionsnivå i sin plan än den som nyss beskrivits? 

  • Om, kan ordförande konkretisera på vilket sätt?
  • Om inte, kan ordförande motivera varför?Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd
Vänsterpartiet

2023-01-30 

Kopiera länk