• Hem
  • Inte tramsigt m...
Debatt

Inte tramsigt med tydliga beslut om kollektivtrafiken

Vi skrev tidigare artikeln ”Dalarnas kollektivtrafik borde drivas i egen regi”. Socialdemokraterna svarade på den med artikeln ”Tramsigt och ohederligt”.

Det här är vårat svar:

“Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som ska peka ut den politiska viljeinriktningen och utgöra den långsiktiga planen för hur kollektivtrafiken i Dalarna ska bedrivas och utvecklas över en längre tidsperiod för att bidra till ett hållbart Dalarna. Det ska vara underlag för strategiska och avgörande beslut, såsom beslut om allmän trafikplikt, beslut om upphandling av trafik och trafikutbud.”

Stycket är hämtat ur trafikförsörjningsprogrammet som anger Region Dalarnas långsiktiga strategi kring länets kollektivtrafik.

Vidare ner i detta vägledande dokument går det att utläsa: “I och med att nuvarande trafikavtal för allmän och särskild kollektivtrafik löper ut i juli 2026 behövs en utredning om ekonomin i nu gällande avtal samt en prognos för vad som kan förväntas i den kommande avtalsperioden.”

Innebörden av den skrivningen är att planen för när nuvarande upphandlingen löper ut 2026, är att en ny upphandling ska genomföras och styr upp förutsättningarna för hur ett sådant avtal ska skrivas. Inte med en stavelse nämns alternativet att kollektivtrafiken i Dalarna skulle kunna drivas i egen regi och när Vänsterpartiet försökte lyfta in den aspekten fick vi avslag på det förslaget, därav vår kritik.Det vore mer hederligt än att kalla Vänsterpartiet tramsiga, för att vi vill se tydliga beslut som anger vad vi faktiskt vill med kollektivtrafiken

Det vore mer hederligt än att kalla Vänsterpartiet tramsiga, för att vi vill se tydliga beslut som anger vad vi faktiskt vill med kollektivtrafiken

Om det nu är Socialdemokraternas fortsatta vilja att utreda möjligheterna till drift i egen regi, så borde ni säkerställa att det utredningsuppdraget finns med i plan innan den slutligen fastställs av Regionfullmäktige i vår. Det vore mer hederligt än att kalla Vänsterpartiet tramsiga, för att vi vill se tydliga beslut som anger vad vi faktiskt vill med kollektivtrafiken. Faktum kvarstår att det är det senaste beslutet som gäller och nu ska det fattas ett viktigt strategiskt beslut om framtidens kollektivtrafik, där möjligheterna till egen regi utelämnats och försök till att få in det har avslagits.
 
Vid skrivande stund ligger programmet på bordet inför Regionstyrelsen arbetsutskottsmöte nu på måndag. Vad jag kan se ligger det oförändrat, men kanske har Abbe och Socialdemokraterna tills dess formulerat ett tillägg som tillstyrker den politiska vilja som du anger i svaret till Vänsterpartiet. En sådan formulering skulle Vänsterpartiet kunna bifalla, även om det lägges fram vid sittande möte.
 

– Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd 
Vänsterpartiet 

– Nathalie Nilsson
Politisk sekreterare
& ersättare i regionfullmäktige
Vänsterpartiet 
 
Kopiera länk