Debatt

8 mars

Internationella kvinnodagen är en dag där kvinnors roll i samhället, både historiskt och i nutid, uppmärksammas. Vi vet att samhället vi lever i, även i Dalarna, inte är jämställt och att kvinnor lever under sämre villkor än vad män gör. 

Enligt en mätning som Europeiska jämställdhetsinstitutet gjorde 2022 är Sverige det mest jämställda landet i EU. Det är såklart fantastiskt, men det betyder inte att vi är där vi behöver vara. Så länge kvinnor är underordnade män, har sämre löner och villkor, sämre pensioner, större ansvar över barn och hem och blir utsatta för mäns våld, behöver vi kämpa för kvinnors rättigheter. 

Arbetet för jämställdhet pågår varje dag, i varje beslut vi tar. Det är inte en sakfråga, utan det är något som påverkar alla aspekter i samhället, och därför har vi en feministisk analys i alla våra politiska frågor. 

Kopiera länk