• Hem
  • Varför bedriver...
Debatt

Varför bedriver ni borgerlig politik, socialdemokrater?

Vilken blev egentligen den stora skillnaden i Region Dalarna efter att moderater bytts ut mot socialdemokrater i den politiska ledningen?

Det är en befogad fråga att ställa, framförallt mot bakgrund av de uttalanden och ställningstaganden som gjordes på senaste regionfullmäktige. När den politiska majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen väljer att slopa tanken på att driva kollektivtrafiken i egen regi, släppa kravet på avgiftsfria sommarlovskort för ungdomar och att LOV inom BUP ska få fortsätta, trots att det var frågor som Socialdemokraterna gick hårt fram med under valrörelsen, blir en beklämd.

Till försvar för varför de ställer sig bakom att föra en i grunden borgerlig politik, deklareras från talarstolen, att Socialdemokraterna fortfarande är ideologiskt förankrade, men att de av pragmatiska skäl navigerar sin politik efter omständigheter som råder, snarare än att följa en karta. Jag föreställer mig ett byggarbetslag, som hamrar och spikar, gräver och murar, men låter bli att använda en ritning. Med lite tur blir det bra, men utan plan blir det förmodligen inte som man tänkt?

Det förklarar en del, varför Socialdemokratin i den nuvarande majoriteten är vilse och tycks irra planlöst mellan olika politiska beslut, bakbundna i ett majoritetssamarbete som gör dem maktlösa att bedriva den politik de själva egentligen tror på. Det är i grunden tragiskt och i mina ögon inte särskilt pragmatiskt.

Ordet pragmatisk betyder att vara nyttobetonad och resultatinriktad. Men vari ligger nyttan med att försvåra arbetet med en sammanhållen barn- och ungdomspsykiatri som det fortsatta LOV-experimentet innebär?

För Socialdemokraterna håller med oss, de är emot vinstdrivande företag i vården, men tycker ändå att det är en bra idé att låta spektaklet få fortsätta i åtminstone två år till, med motiveringen att de hoppas att de har fel och att införandet av LOV inte är så illa som de först trodde det skulle bli.

Jag kan bara dra slutsatsen att för Socialdemokraterna är det viktigare att sitta i regionens ledning och upprätthålla illusionen av makt, än att faktiskt göra något av det.

Tyvärr var det förmodligen inte heller den sista gången vi i regionfullmäktige kommer att få höra Socialdemokraterna bedyra att de i grunden håller med oss i Vänsterpartiet. Att det de sa i valet fortfarande är vad de tror på, men att de nu skakat hand om en annan politik än deras egna.

”Har en socialdemokrat tagit i hand om en sak, håller vi det”, sa Sebastian Karlberg. Det är hedervärt, men handslaget med väljarna som gav er era mandat fullmäktige, vad är det värt?

Inte särskilt mycket, när allt kommer kring.

 

 

Patrik Liljeglöd (V)
Oppositionsråd, Region Dalarna

Kopiera länk