• Hem
  • Valberedningen
sida

Valberedningen


Valberedningens huvudsakliga uppgift är att inför årskonferensen bereda valen av distriktsordförande, styrelse samt revisorer. Under valår är det också valberedningens uppgift att bereda nomineringarna till riksdags- och regionlista. 

I vissa fall kan distriktsstyrelsen komma att uppdra åt valberedningen att bereda valärenden som styrelsen ska besluta om.

För att kontakta valberedningen skickar du mail till dem på [email protected].

Valberedningen utgörs av:

Maja Gilbert-Westholm, Falun

Pia Aronsson, Avesta

Lena Olsson, Malung

Conny Hansson, Rättvik

Kopiera länk