• Hem
  • UTTALANDE: Stär...
Debatt

UTTALANDE: Stärk folkbildningen

UTTALANDE

Stärk folkbildningen

Vänsterpartiet Dalarna ser med största oro på hotet mot folkhögskolorna från regeringen och SD. I Region Dalarna har Kent Ekeroth yrkat på att regionen ska ta sin hand från de egna folkhögskolorna. Lyckligtvis har SD i dagsläget inget reellt inflytande i regionen. Varken staten eller regionen tänker sig dock att kompensera folkbildningen för inflationen. Tvärtom vill regeringen ta bort satsningar på folkhögskolorna. 

Vi ser många anledningar till varför folkbildningsrörelsen borde stärkas, i motsats till vad som nu sker. Under de förutsättningar som nu råder med en försvagad ställning för demokratin och en svag ekonomi med förväntad ökande arbetslöshet, är folkhögskolorna viktigare än någonsin. Att lägga ned utbildningsplatser i ett läge där fler går ut i arbetslöshet och behöver nya kompetenser är en obegriplig politik. Vad gäller demokratifrågan är det dels ett tydligt uppdrag för folkbildningen att jobba för stärkande av demokratin. Viktigare är dock att folkhögskolorna under lång tid levererat goda resultat i frågan, vilket är väldokumenterat. Deltagare som genomgått en folkhögskolekurs är i högre grad engagerade i såväl debatt, politik som föreningsliv. Vi frågar oss med vilka bevekelsegrunder man vill undergräva en sådan verksamhet.

Det finns som sagt många anledningar att stärka folkbildningen. Här vill vi till sist lyfta ytterligare en anledning. Det allmänna skolväsendet har gått från det ena misslyckandet till det andra. Fler och fler ungdomar går igenom grundskola och gymnasium utan godkända betyg. Fler och fler ungdomar sitter hemma och går inte ens till någon skola. Folkhögskolorna kan inte lösa hela detta stora problem, men vi vet att många elever som misslyckas i det allmänna skolväsendet lyckas i folkhögskolan. Detta innebär en stor samhällsekonomisk vinst. Slår vi undan benen på folkhögskolorna, vänds detta till en samhällsekonomisk förlust och många personliga tragedier. 

 

Vänsterpartiet Dalarnas distriktsårskonferens
Folkhögskolan Malung
2023-02-04

Kopiera länk