• Hem
  • MOTION: Underlä...
Motioner

MOTION: Underlätta för rekrytering av tandläkare och tandhygienist

Tänderna är en del av kroppen och tandhälsan har stor betydelse för den allmänna hälsan. Tillgång till tandvård ska finnas i hela Dalarna. Under flera år har regionens tandvård haft problem med att kunna rekrytera tillräckligt med både tandläkare och tandhygienister, samt att få dem att stanna kvar på arbetsplatsen och i länet.

För att kunna underlätta nyrekrytering krävs fler åtgärder än de som finns idag.

Vänsterpartiet vill att det ska vara möjligt för nyanställda tandläkare och tandhygienister att få sina  studielån avskrivna. Det tror vi kan locka fler tandläkare och tandhygienister till länet.

Avskrivning av studielån för yrkesgrupper som det råder brist på i en ort eller region är en metod som används i Norge för att underlätta rekrytering. Det är även en metod som rekommenderades i slutbetänkandet av den Parlamentariska landsbygdskommittén 2017 men som fortfarande inte har införts.

Vänsterpartiet yrkar att Region Dalarna:

  • inför möjlighet till avskrivning av studielån för tandläkare och tandhygienister för att underlätta i rekryteringsarbetet.
  • att möjligheten införs i ett första försök för 5 tandläkare och 5 tandhygienister till en sammanlagd kostnad av ca 3,8 miljoner kr.
För Vänsterpartiet:

Maja Gilbert Westholm, oppositionsråd
Zohreh Anhari, ledamot Tandvårdsnämnden

2021-09-07

Kopiera länk