• Hem
  • S trycker på ga...
Debatt

S trycker på gaspedalen – men låter andra hålla i ratten

Replik på ”Också Vänsterpartiet röstade för privata aktörer i vården” av Sebastian Karlbergs (S) i Falu-Kuriren den 5 januari.

Det är förstås positivt att Socialdemokraterna genom Sebastian Karlberg ger svaret att de ”är övertygade om att privatiserade vårdsystem slår sönder vården”, därom är vi eniga. Jag vågar dessutom drista mig till att tro er, att ni i grunden när en uppriktig vilja att ”hårt driva frågan att ta tillbaka kontrollen.”

Men att vilja är en sak och att faktiskt göra det är trots allt två vitt skilda saker. I den nya majoritet som Socialdemokraterna nu i sitter ser vi dessvärre hur kämpaglöden falnat markant.

I den ursprungliga debattartikeln i Falu-Kuriren den 27/12 nämnde jag privatiseringen av BUP som är ett typexempel på just ett experiment som slår sönder vården. Här har S begravt den tidigare så blankt skinande stridsyxan och tillåter att den ekonomiska åderlåtningen av vårdens resurser får fortsätta, till riskkapitalisternas stora glädje.

Att leda och styra en verksamhet innebär att man behöver kunna hantera olika frågor ur strategiska och operativa perspektiv och att kunna skilja dem åt. När Sebastian nämner att även Vänsterpartiet röstade för att genomföra en upphandling inom urologin, så berodde det på den kortsiktiga nödvändigheten att göra så, eftersom Region Dalarna i dagsläget inte har kapaciteten att hantera denna specialistkompetens själva.

Som du själv konstaterar så behöver vi kunna säkerställa att Dalarnas befolkning kan få den vård de behöver.

Dock skiljer sig frågan om att upphandla urologi sig markant från att i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan skriva in att verksamheter som inte klarar målen, ska konkurrensutsättas. 

Dock skiljer sig frågan om att upphandla urologi sig markant från att i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan skriva in att verksamheter som inte klarar målen, ska konkurrensutsättas. Verksamhetsplanen beskriver framtiden och ger verksamheten direktiv om hur Dalarnas vård strategiskt ska planeras.

Det innebär att om den politiska ledningens fördelning av resurser inte är tillräcklig för att verksamheterna ska kunna nå sina mål, så ska de bära konsekvensen av att få sina resurser splittrade, genom konkurrensutsättning, som i fallet med BUP.

I och med att Socialdemokraterna ställt sig bakom denna strategi, så har de också i handling ställt sig bakom en syn på hur vården i framtiden ska organiseras som går stick i stäv med vad ni säger att ni vill.

 

Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd
Vänsterpartiet 
Region Dalarna

2022-01-11

Kopiera länk