• Hem
  • PRESSMEDDELANDE...
Debatt

PRESSMEDDELANDE: Vänsterpartiet ger sitt stöd till regionens biträdande smittskyddsläkare

PRESSMEDDELANDE:

Gustav Backlund, biträdande smittskyddsläkare, har Vänsterpartiets fortsatta stöd för sitt arbete i Region Dalarna.

Gustav Backlund har dömts för ett brott i samband med en klimataktion där han använt civil olydnad som metod för att synliggöra och protestera mot att världens och Sveriges klimatarbete inte framskrider i tillräckligt hög takt för att vi ska klara klimatmålen. Genom media har vi fått till oss att han med anledning av domen uppmanats av regionledningen att han självmant ska avsäga sig sitt arbete. 

Det ska han naturligtvis inte göra. Det brott som begåtts har ingen koppling till det arbete som utförs i hans roll som biträdande smittskyddsläkare. En uppsägning av Gustav Backlund är därför en åtgärd som saknar arbetsrättslig grund, enligt vår åsikt och bedömning.

Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att relationen mellan enskilda medarbetare och Regionen som organisation och arbetsgivare inte är något som politiken styr över, den uppgiften är delegerad till regionens tjänstemannaledning. Varför Vänsterpartiet ändå väljer att uttala sig, är för att frågan är principiellt viktig. Som arbetsgivare ska region Dalarna vara en pålitlig part, som följer arbetsrättsliga regler, avtal och inte agerar godtyckligt. 

Om Gustav Backlund skulle frånskiljas sin tjänst på grund utav denna förseelse, som vad vi kan se inte kan kopplas till eller påverkar hans förmåga till yrkesutövning som biträdande smittskyddsläkare, blir region Dalarna en opålitlig och nyckfull arbetsgivare. Det vore djupt olyckligt om anställningsförhållande ska styras genom moralism och varierande opinionstryck. 

Därför ger Vänsterpartiet Dalarna på principiell grund sitt uttalade stöd för Gustav Backlunds fortsatta arbete som biträdande smittskyddsläkare i region Dalarna.

 

Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd Vänsterpartiet
Region Dalarna

 
2023-01-23

Kopiera länk