• Hem
  • Distrikts­å...
sida

Distrikts­års­konferens 2022

Den 19-20 mars kommer Vänsterpartiet Dalarna hålla årskonferens och valkonferens i Ludvika. 

Distriktsårskonferens

Distriktsstyrelsen har beslutat att kalla distriktets partiföreningar och medlemmar till årskonferens den 19 mars. Konferensen kommer genomföras i Ludvika och på den ska 45 ombud från distriktets samtliga partiföreningar samlas för att fatta beslut om ny verksamhetsplan som ska gälla över valåret. Valplattformen ska fastställas och distriktsordförande väljas.

Utöver ordförande ska även ny distriktsstyrelse, suppleanter till denna, revisorer och valberedning väljas. Medlemmar och partiföreningar har möjlighet att skicka in motioner med förslag på hur de vill att distriktet ska fungera i framtiden. 

Nomineringar till samtliga distriktsuppdrag ska skickas till valberedningen senast den 1 februari, förutom nomineringar till valberedningen som ska vara inlämnade senast den 4 februari. För nomineringar används det särskilda formuläret för detta.

Motioner ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 4 februari. Dessa skickas till distriktet genom att använda formuläret på hemsidan

Valkonferens

Den 20 mars, dagen efter årskonferensen, kommer distriktet hålla valkonferens för att fastställa listor till regionfullmäktige och riksdagen. Nomineringsprocessen för listorna har sedan länge varit igång och förhandsstoppet för nomineringar har passerat. Det är dock fortfarande möjligt att nominera till båda listorna. Nomineringar görs via det särskilda formuläret för detta.

Att bli ombud

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgiften är valbara som ombud. För att bli ombud kontaktar du din partiförening som formellt ska välja dessa på antingen ett årsmöte eller ett medlemsmöte.  Noterbart är att det finns en skillnad mellan konferenserna. Distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare kan inte bli ombud på årskonferensen, men några sådana restriktioner råder inte på valkonferensen.

För att läsa mer om vad som formellt gäller för distriktsårskonferensen och valkonferensen kan du läsa den formella kallelsen som skickades till distriktets partiföreningar den 20 december.

Kopiera länk