• Hem
  • INTERPELLATION:...
Interpellationer

INTERPELLATION: Lasarettsköket i Falun

Interpellation
Till Servicenämndens ordförande Sebastian Karlberg


Lasarettsköket i Falun

Under förra mandatperioden beslutades det att ett nytt måltidssystem skulle införas, som i praktiken förflyttar merparten av tillagningen till köket i Mora på bekostnad av köket i Falun. Detta beslut vållade en het politisk debatt, där Vänsterpartiet men också Socialdemokraterna med kraft betonade det olämpliga i detta beslut. Nu är valrörelsen över och Region Dalarna har ett nytt politiskt styre. I frågan om köket i Falun, står Vänsterpartiet fast i vår övertygelse att det beslut som den tidigare majoriteten fattat fortfarande inte är bra och därför borde upphävas snarast. Främst på grund utav den sårbarhet för länet som införandet av det nya systemet kommer innebära, men också eftersom tid ännu finns. Beslutet har ännu inte verkställts, vilket gör det lämpligt med ett skyndsamt nytt beslut, som ger verksamheten rätt fokus och riktning igen. 

Strax innan jul uttalade sig ordförande för Servicenämnden på sociala medier på följande vis : “Under de kommande åren kommer jag att jobba för att lasarettsköket i Falun ska vara kvar”.

Med anledning av ovanstående frågar jag Servicenämndens ordförande:
  • Vad innebär egentligen ditt uttalande?
    I egenskap av ordförande styr du den politiska dagordningen och eftersom beslutet inte är verkställt, krävs det heller ingen ny omställning av verksamheten och det torde därför bara vara att på nytt lyfta upp frågan för beslut.
  • Är det något som hindrar ordförande?
Patrik Liljeglöd
Oppositionsråd
Vänsterpartiet

2023-01-04

Kopiera länk