Utbildning – Kan jag ta ett politiskt uppdrag?

Microsoft Teams

2022 drar valrörelsen igång igen. Vänsterpartiet är en växande rörelse och vi är många som på olika sätt kan och är med och bidrar till ett bättre samhälle. Vid ett bra valresultat kommer Vänsterpartiet få många politiska mandat i de olika politiska församlingarna. Vi kommer behöva många som kan hjälpa till och föra Vänsterpartiets politik […]

Partiföreningsskolan för södra Dalarna – del 3

Hedemora Folkets park Österbyvägen 7, Hedemora

Endast öppen för deltagare som är anmälda av respektive partiföreningsstyrelse. I första hand riktar sig utbildningen till styrelsemedlemmar eller potentiella sådana. Anmälan ska göras till distriktet. 

Partiföreningsskolan för norra Dalarna – del 3

Yvradsvägen 29, Mora

Endast öppen för deltagare som är anmälda av respektive partiföreningsstyrelse. I första hand riktar sig utbildningen till styrelsemedlemmar eller potentiella sådana. Anmälan ska göras till distriktet. 

Facklig politisk organisering

Välkommen till en heldag i Borlänge med facklig politisk organisering! Datum: 28 maj Tid: 10.00-15.00 Plats: Vänsterhörnet, Vattugatan 5 i Borlänge Vi kommer diskutera studier, fackliga frågor, branschtillhörigheter och hur vi stärker varandra i vår fackliga roll både politiskt och på arbetsplatsen  Vi bjuder på lunch och fika.  Resekostnader löser vi i efterhand med distriktet […]

Gratis

Distriktårskonferens 2024 (DÅK)

Folkets park, Rättvik Furudalsvägen 1, Rättvik

Handlingar distriktårskonferens Kallelse till distriktsårskonferens 23 mars 2024 Årsberättelse 2023 Ekonomisk berättelse 2023 Ekonomisk berättelse 2023 Bilaga 1, Ekonomisk berättelse 2023 Bilaga 2 Revisionsberättelse distriktet 2023 Kommentarer till revisionsberättelse för Vänsterpartiets Daladistrikt verksamhetsåret 2023 (1) Förslag till verksamhetsplan 2024 Distriktsstyrelsens förslag till valberedning 2024 Valberedningens förslag på styrelse 2024 Förslag på uttalande om Palestina Vänsterpartiet […]

Gratis