• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsens förslag till valberedning

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att välja:

Maja Gilbert Westholm, Falun
Pia Aronsson, Avesta
Conny Hansson, Rättvik

Övriga nominerade:

Inga övriga nomineringar har inkommit

Kopiera länk