• Hem
 • Valanalys Dalar...
sida

Valanalys Dalarnas län

Inledande kommentarer

Valanalysen som görs i det här dokumentet tar endast hänsyn till valnattens resultat gällande riksdagsvalet och valnämndens resultat gällande landstinget och kommunerna, båda i förhållande till valnatten 2014. Siffror kan därför komma att ändras i och med länsstyrelsens sluträkning. Det går heller inte att säga någonting angående vilka personer som blivit valda till de olika parlamentariska församlingarna. Det är omöjligt att göra en omfattande analys av läget just nu. För att kunna göra en sådan krävs det att distriktet får ta del av rapporter från samtliga partiföreningar om hur de upplevt valarbetet samt vad de har för tankar kring valresultatet. En förhoppning är att den här analysen kan vara en hjälp i det avseendet.

Riksdagsvalet i Dalarna

Avesta från 5,6% till 6,4%, ökar 0,8 procentenheter.I riksdagsvalet gjorde Vänsterpartiet i Dalarna sammanfattningsvis ett sämre resultat än partiet i övrigt, även om partiet gjorde en ökning med 1,4 procentenheter till 7,2%. Det kan jämföras med riksdagsvalet 2014 där Vänsterpartiet fick lika högt stöd som partiet i övrigt. Skillnaden i årets val är dock större och Dalarnas resultat skiljer sig med 0,7% i negativ bemärkelse då partiet totalt fick 7,9% på valnatten.

 • Borlänge från 6,1% till 7,5%, ökar 1,4 procentenheter.
 • Falun från 5,9% till 8,1%, ökar 2,2 procentenheter.
 • Gagnef från 5,2% till 6%, ökar 0,8 procentenheter.
 • Hedemora från 6% till 7,3%, ökar 1,3 procentenheter.
 • Leksand från 4,8% till 6,8%, ökar 2 procentenheter.
 • Ludvika från 7,6% till 8,2%, ökar 0,6 procentenheter.
 • Malung-Sälen från 4,7% till 6%, ökar 1,3 procentenheter.
 • Mora från 4,4% till 6%, ökar 1,6 procentenheter.
 • Orsa från 5,5% till 7,9%, ökar 2,4 procentenheter.
 • Rättvik från 4,5% till 6%, ökar 1,5 procentenheter.
 • Smedjebacken från 6,7% till 7,6%, ökar 0,9 procentenheter.
 • Säter från 5,4% till 6,2%, ökar 0,8 procentenheter.
 • Vansbro från 5,7% till 7,4%, ökar 1,7 procentenheter.
 • Älvdalen från 4,4% till 5,3%, ökar 0,9 procentenheter.

Det starkaste valdistriktet i länet är Bojsenburg i Falun där partiet har stöd av 17,4% (168 röster). Därefter är det Skattungbyn-Kallmora i Orsa där vi har 16,8% (83 röster) följt av Stallbacken i Ludvika 13,6% (100 röster).

Lägst stöd får vi i Åsen i Älvdalens kommun, 1,5% (5 röster), följt av Lima i Malung-Sälen med 3,3% (35 röster) och Torsång i Borlänge 3,4% (38 röster).

Landstingsvalet

Partiet ser ut att ha gjort en svag ökning med 0,3% till 7,6%, Resultatet är bättre än det till riksdagen, men ökningen är mindre. Det skulle kunna sägas att det fanns en potential 2014 i riksdagsvalet som vi inte riktigt nådde upp till då, men förhoppningen var naturligtvis att öka ännu mer i landstingsvalet. Detta till trots är det en ökning hur liten den än är och vi minskade inte till skillnad från S och MP. De rödgröna partierna utgör nu det minsta blocket av de troliga landstingsstyrena.

I Avesta har vi tappat en del röster och backat med 0,2 procentenheter till 6%.  Starkast stöd utöver uppsamlingsdistriktet har vi i Krylbo. Lägst stöd har vi i Fors.

I Borlänge ökade vi något från förra valet med 0,4 procentenheter till 8,1%. Starkast stöd återfinns i Östermalm och lägst stöd i Torsång.

I Falun ökar vi med 1,4 procentenheter till 10,1%. Starkast stöd finns i Bojsenburg och lägst i Linghed.

I Gagnef har det inte skett någon förändring procentuellt och vi ligger kvar på 5,3%. Starkast stöd utöver uppsamlingsdistriktet finns i Floda och lägst i Björbo.

I Hedemora ökar vi med 0,1 procentenheter till 7,5%. Starkast stöd finns i Garpenberg och lägst stöd i Hedemora NV.

I Leksand ökar vi med 1,2 procentenheter till 7,7%. Starkast stöd finns i Leksandsnoret och lägst i Siljansnäs.

I Ludvika minskar vi med 0,3 procentenheter till 8,7%. Starkast stöd finns i Stallbacken och lägst i Lorentsberga.

I Malung-Sälen minskar vi med 4,1 procentenheter till 6,1%. Starkast stöd finns i Malungsfors och lägst i Transtrand.

I Mora ökar vi med 0,7 procentenheter till 5,7%. Starkast stöd finns i Sollerö-Isunda och lägst i Våmhus-Bonäs.

I Orsa ökar stödet med 0,1 procentenhet till 7,6%. Starkast stöd finns i Skattungbyn-Kallmora och lägst i Orsa Södra.

I Rättvik minskar stödet med 0,2 procentenheter till 5,1%. Starkast stöd finns i Ore och lägst i Vikarbyn.

I Smedjebacken minskar stödet med 0,3 procentenheter till 7,1%. Starkast stöd finns i Morgårdshammar-Gubbo och lägst i Sörbo-Vad.

I Säter ökar stödet med 0,7 procentenheter till 6,2%. Starkast stöd finns i Säter 1 och lägst i Gustafs N.

I Vansbro minskar stödet med 0,4 procentenheter till 6,9%. Starkast stöd finns i Vansbro och lägst i Nås.

I Älvdalen är stödet helt oförändrat och stannar på 3,6%. Starkast stöd finns i Kyrkbyn och lägst i Åsen.

Totalt sett i Dalarna kan vi konstatera att det starkaste stödet för partiet till landstinget finns i Falun och det lägsta i Älvdalen. Värt att notera är att Falun har varit den klart starkaste partiföreningen sett under mandatperioden och även en av de som haft absolut starkast ekonomi. Partiföreningar med relativt sett svag ekonomi och låg organisationsgrad (obefintlig i Älvdalens fall) har vi lyckats mindre bra i. Vi minskar i sex kommuner, förblir oförändrade i två och ökar i sju kommuner. Det går att utläsa en viss tendens åt att stadsboende eller stadsnära boende väljare föredrar oss samtidigt som vi på landsbygden har svårare att locka väljare. Undantagen är Mora och Avesta som får antas vara städer i Dalarnas mått mätt, skillnaden dessa två emellan är dock att vi förlorar väljare i Avesta och vinner i Mora. Det finns ett stort tapp i Malung-Sälen som skulle kunna förklaras delvis med att partiet i förra valet hade en välkänd profil från kommunen som förstanamn, men nu helt saknar representation på valbara platser. Tappet i det här valet är dock mer än en procentenhet än vi vann i föregående val. Det kan spekuleras i att det finns lokala skäl som förklarar tappet, även om det naturligtvis inte går att säga säkert. Det finns ett starkt valdistrikt i Orsa som kan förklara vårt starka stöd där, det skiljer sig dock inte särskilt mycket från tidigare val, men kan finnas anledning för partiföreningen att fokusera aktiviteter inom det området för att under kommande mandatperiod bygga organisationen starkare. 

Organisationspåverkan av valresultatet

 

Kopiera länk