• Hem
  • Kongressombudsv...
sida

Kongressombudsval

Kongressombudsval

Distriktsstyrelsen har beslutat att fastställa hela distriktet som en valkrets, vilket innebär att alla medlemmar är valbara och har rösträtt för samtliga sju ombudsplatser. Medlemsmötet kommer äga rum i Mora den 7 mars på Mora folkhögskola. I dokumentet ’Nomineringsanmodan’ finns information om hur man går till väga för att nominera kamrater till uppdraget som kongressombud.

  • Plats: Aulan, Mora Folkhögskola
  • Datum: 7 mars 2020
  • Tid: 13:00- ca 14:30

Alla medlemmar har rätt att närvara på lika villkor, därför kommer distriktet stå för resekostnaderna för mötesdeltagarna. 

(Ny) Valberedningens förslag till kongressombud

Nomineringsanmodan från valberedningen

Kopiera länk