• Hem
  • Handlingar infö...
sida

Handlingar inför distriktsårskonferensen

Handlingar inför distriktsårskonferensen:

Kallelse till distriktsårskonferens 2020

Förslag till dagordning och mötesordning

Förslag till verksamhetsplan

Distriktsstyrelsens förslag till ändring av tidsperiod mellan årskonferensens genomförande

Nomineringsanmodan från valberedningen

Distriktsstyrelsens beslut om beredning av årskonferensens val av valberedning

Distriktsstyrelsens beslut om ombudsfördelning

 

Ytterligare information till medlemmarna i distriktet:

Finansieringsmodeller

Mall till motion om finansieringsmodell 30%

Mall till motion om finansieringsmodell 32%

*Ny* Formulär för att skicka in nomineringar och motioner

Kopiera länk