Distriktsstyrelsen


Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

(Ur Vänsterpartiets stadgar)

Distriktsordförande:

Patrik Liljeglöd, [email protected]

 

Ledamöter i distriktsstyrelsen:

Ledamöter i alfabetisk ordning efter efternamn

Frida Holmgren, [email protected]

Vanja Larsson, [email protected]

Fia Wikström, [email protected]

Ersättare i inträdesordning

Emma Sjöberg, [email protected]

Jenny Axelson-Fisk, [email protected]