• Hem
  • Distriktsårskon...
sida

Distriktsårskonferensen 2019

Allt du behöver veta inför distriktsårskonferensen

Distriktsårskonferensen (DÅK:en) kommer att hållas på Teaterslaget i Ludvika den 10 mars. Adressen är Köpmansgatan 4, 771 32 Ludvika. Distriktet bekostar deltagandet för ombud, veteraner, distriktsstyrelse samt övriga med distriktsuppdrag eller som är föreskrivna deltagande enligt stadgarna.

Lokalen kommer att vara öppen med fika från klockan 9.30 på morgonen. Klockan 10.00 startar distriktsårskonferensen med obligatoriska könsseparatistiska förmöten. Du behöver alltså vara på plats och i ordning senast 10.00. Det kommer att serveras lunch och fika. Har du allergier eller andra speciella krav på maten anmäls detta till distriktsexpeditionen i god tid innan konferensens genomförande i anmälningsformuläret. Vänsterpartiets kongress har beslutat att Vänsterpartiet serverar vegetarisk mat som huvudalternativ. Du behöver sålunda inte anmäla att du vill ha vegetarisk mat.

Ombud som tillhör partiföreningar med långt avstånd till Ludvika kan komma att erbjudas övernattning. Anmälan om övernattning sker snarast till distriktet, distriktsstyrelsen fattar beslut om övernattning.

Distriktet står för resekostnaderna för samtliga deltagare som har yttranderätt på mötet. Använd följande formulär för att begära reseersättning.

Reseräkning och förlorad inkomst

När du kommer är det viktigt att du anmäler dig i mötesreceptionen, där får även du som är ombud ditt röstkort.

Handlingar (fler handlingar kan tillkomma)

Dagordning

Ombud uppdaterad

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Verksamhetsplan

Nuläge och framtid Vänsterpartiet Dalarna

Valärenden

Landstingsgruppens rapport

Revisorernas berättelse

Det kommer inte finnas handlingar upptryckta på plats, det är därför viktigt att du själv har med dig antingen egna utskrifter, alternativt en dator eller läsplatta för att kunna följa mötet. Om du är ombud och saknar tillgång till dator eller läsplatta meddelar du detta i fältet ’Övrigt’ i anmälningsformuläret nedan. Vi kommer då ombesörja att du får del av handlingarna på annat sätt.

Deltagande

Alla som ska delta på konferensen måste anmäla sig i förväg. Detta eftersom det finns ett begränsat utrymme i lokalerna, men även för att vi ska göra en korrekt beställning av mat och fika.

Använd formuläret här nedanför för att anmäla deltagande.

Kopiera länk