• Hem
  • Distriktsårskon...
sida

Distriktsårskonferens 2020

Härmed kallas Vänsterpartiet Dalarnas partiföreningar till distriktsårskonferens 2020 på Mora folkhögskola den 7 mars.  Start kl. 09.00 med fika.

Enligt partiets stadgar, § 54, ska distriktets partiföreningar kallas till årskonferens senast tre månader före dess genomförande. Tre månader före den 7 mars är lördagen den 7 december, den här kallelsen skickades ut den 6 december. Stadgans krav anses därmed vara uppfyllda i och med att samtliga partiföreningar tillsänds den här kallelsen via den e-post-adress de uppgett vara partiföreningens officiella adress samt genom att kallelsen skickas till ordföranden för respektive partiförening. Det är partiföreningens styrelse som ansvarar för att ombuden anmäls in.

Årskonferensen kommer ajourneras för att hålla val av kongressombud. På det mötet kan samtliga närvarande medlemmar i Dalarna delta och rösta. Anmälan görs via ett formulär på den här hemsidan.

Formell kallelse återfinns i bifogat dokument ’Kallelse årskonferens 2020’.

Övriga handlingar :

 

Kopiera länk