• Hem
  • Distriktsårskon...
sida

Distriktsårskonferens 2020

Härmed kallas Vänsterpartiet Dalarnas partiföreningar till distriktsårskonferens 2020 i Mora den 7 mars.

Enligt partiets stadgar, § 54, ska distriktets partiföreningar kallas till årskonferens senast tre månader före dess genomförande. Tre månader före den 7 mars är lördagen den 7 december, den här kallelsen skickades ut den 6 december. Stadgans krav anses därmed vara uppfyllda i och med att samtliga partiföreningar tillsänds den här kallelsen via den e-post-adress de uppgett vara partiföreningens officiella adress samt genom att kallelsen skickas till ordföranden för respektive  partiförening.

Distriktet behöver i god tid innan årskonferensen genomförs få reda på vilka kamrater som är valda till ombud, ni behöver därför kalla till medlemsmöte för att välja ombud. Ni fick i brevet veta att distriktet skulle skicka ut en länk till ett särskilt formulär där ni kan ange er respektive förenings ombud och kontaktuppgifter till dessa. Var noga att säkerställa ombudens medlemskap då vi tidigare har fått in anmälningar av ombud som inte varit medlemmar i partiet. Ombud som inte anmälts formellt via formuläret kommer inte betraktas som ombud på årskonferensen.

Formell kallelse återfinns i bifogat dokument ’Kallelse årskonferens 2020’. I övrigt bifogades följande :

Kopiera länk