• Hem
  • Debatten om Mor...
Vänsterpartiet

Debatten om Mora BB

Vänsterpartiets David Örnberg debatterar med Kristdemokraternas Birgitta Sakredius om Mora BB-frågan:

REPLIK: För sista gången: Vänsterpartiet öppnar gärna BB i Mora igen – när det finns tillräckligt med personal (15 aug)

 

REPLIK: Bilförlossningar sker även i Stockholm – och det skulle vara svårt för Sacrédeus att bemanna Mora BB (5 juli)

 

DEBATT: Nej, det är inte lätt att öppna Mora BB – men ökar födelsetalen så gör Vänsterpartiet det gärna (18 maj)
Kopiera länk